6/11/2013

مدیای کرد: اوج بی اخلاقی و به زیر پا گذاشتن رسالت رسانه ای

متاسفانه مدیای کرد به سبب بسیاری از مسائلی که خارج از موضوع بحث هست به بی اخلاقی وسیع مبتلا می باشد و بارها به
صورت های متعدد شاهد بروز این بی اخلاقی رسانه ای در مدیای کورد بوده ایم. نوک پیکان بسیاری از این بی اخلاقی ها نیز دقیقاً هویت ترک و مناطق ترک نشین منطقه را دربر می گیرد و روزی نیست که این و آن مدیای کورد اقدام به نشر نقشه ای به زعم ناشر کردستان خیالی مبتنی بر میلیونها کیلومتر از مناطق ملی ترک و دیگر گروههای ائتنیکی – زبانی منطقه نکند، این مسئله تنها به آزربایجان جنوبی مرتبط نبوده و در عراق (کرکوک و ..)، ترکیه ( ایغدیر، قارص و ..) و در آزربایجان جنوبی (اورمیه، سولدوز، ماکو، خوی و ..) دست نبازند.      
مدیای کرد در جدیدترین بی اخلاقی اقدام به زیر پا گذاشتن رسالت رسانه ای خود کرده و برای بار چنددهم دست به دزدی فعالین ترک با نام های گوناگون زده است. البته این بار اولین نیست و بدون تردید بار آخر نیز نخواهد بود چه بسیار قاچاقچیان هروئینی که به عنوان فعال حقوق بشر کرد جا زده و ارائه شده اند. مرحوم “حسن رضوی” از فعالین اهل حق ترک می باشد که به علت توهین مقامات دولت ایران به همکیشانش اقدام به خودسوزی در جلوی فرمانداری همدان نموده است، متاسفانه آخرین اخبار حکایت از مرگ وی در بیمارستان مطهری تهران می باشد. مرحوم “نیک‌مرد طاهری” یکی دیگر از ترکان اهل حق نیز می باشد که در چهاردهم خرداده اقدام به خودسوی نموده است ولی متاسفانه مدیای کرد هر دوی این انسانها را به عنوان کرد و یارسان معرفی و تبلیغ نموده است. این اولین باری نیست که گروههای به اصطلاح دمکرات کرد برای نیات غیرانسانی خود اقدام به چنین اعمالی می کنند بدون تردید آخرین بار نیز نخواهد بود.
به سبب بی اخلاقی وسیع مدیای کرد انجمن قیزیلباشان اهل حق مقیم خارج از کشور از طریق صفحه فیسبوک انجمن اقدام به نشر بیانیه زیر نموده است:
بیانیه قیزیلباشان اهل حق مقیم خارج کشور در مورد خودسوزی های اخیر در همدان
در روزهای اخیربیشتر سایت های خبری و حقوق بشری از جمله هرانا و ایران گلوبال خبر از خودسوزی دو نفر از پیروان اهل حق در مقابل فرمانداری شهر همدان در 14 و 15 خردادمصادف با 4 و 5 ژوئن 2013 دادند که متاسفانه سایت های خبری وابسته به گروههای اهلحق یارسان کرد و نیز برخی از فعالان حقوق بشری کرد خواسته و یاناخواسته سعی در مصادره هویت این قربان و یا قربانیان نمودند که خود جای بسی تاسف بوده و عملی غیر اخلاقی است و زخم  وارده از اقدامات ضدبشری و ضد حقوق انسانی حکومت دیکتاتوری ایران بر دل ما قیزیلباشان تورک اهل حق راعمیق تر ساخته و دو چندان می نماید . 
بنا به اطلاعات حاصله حسن رضوی از قیزیلباشان تورک اهل حق ساکن همدان در روز 04 ژوئن 2013و نیکمرد طاهری از اهل حق های یارسان کرد ساکن صحنه کرمانشاه در درتاریخ 05 ژوئن 2013 در اعتراض به توهین و بی احترامی به مقدسات دینی وتراشیدن سبیل یکی از همکیشانشان  بنام کیومرث تمناک توسط 5 نفر از نیروهای امنیتی زندان همدان  که نمونه ای از سیاست های محدودسازی  آزادی های فردی و مداخله در امور شخصی رژیم میباشد، در برابرفرمانداری همدان خود را به آتش کشیدند که در پی آن حسن رضوی با 60 درصدسوختگی در یکی از بیمارستانهای تهران تحت تدابیر امنیتی بستری شده ولی متاسفانه نیکمرد طاهری قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داده است. خبرها حکایت از آن دارد که اداره اطلاعات برای کنترل خشم مردم معترض و نزدیکان این قربانیان با تهدید و ارعاب تعدادی از بزرگان خانواده های قربانیان و شهر صحنه سعی در کنترل اعتراض کنندگان را دارد لیکن تعدادی از معترضین  تهدید کرده اند که درصورت ادامه عدم پاسخگویی مسئولین و عدم مجازات مسببین حادثه، اعتراضات خود را با به آتش کشیدن خود ادامه خواهند داد. 
 توضیح اینکه قیزیلباشان تورک اهل حق حداقل 10% جمعیت تورکان ایران را تشکیل می دهدو متاسفانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، غافل از ساختار چندفرهنگي و كثرت قومي در ايران، در تلاش برای یکدست سازی همه مردم ایران  سعی در  نابودي و تحقير زبانها و آیین های مختلف نموده است. حکومت متظاهر به اسلام با سلاح هم مذهبی فارسها و تورک ها سیاستهای راسیستی و مذهبی خود را به راحتی پیش می برد و علاوه از نسل کشیها به انحاء مختلف، از طریق رسانه های عمومی، تریبونهای نماز جمعهو مساجد، در پادگانها و دانشگاهها، مرتبا تبلیغات منفی و توهین های ناروا درحق مردمان تورك زبان و اتباع قيزيلباش اهل حق خود نموده  و خسارات معنوی جبران ناپذیری ببار می آورد . رژیم حتی به نسل کشی فرهنگی و مذهبی بسنده نکرده ،اقدام به ترور و نسل کشی فیزیکی هم کرده است که نمونه بارز آن، جریانات روستای اوچ تپه قوشاچای (میاندواب) و حمله نیروهای مسلح ج.ا.ایران با سلاحهای سنگین خود در سال 2004  به این روستا می باشد.  
ما جمعی از جوانان قیزیلباش تورک اهل حق مقیم کشورهای مختلف،  دولت جمهوری اسلامی ایران راکه از یک سو با ايجاد تشويش و وحشت، سیاستهای فارس سازی و شیعه سازی قيزيلباشان تورك اهل حق را پيش مي برد و از سوی دیگر با تعقيب سیاستهای کرد سازی سعی در آسیمیله سازی این مردمان در قالب مذهب کردی یارسان را دارند، محکوم نموده واز همه ارگانهای حقوق بشری رسیدگی فوری به این جنایات بشری را خواستاریم.
قیزیلباشان اهل حق مقیم خارج کشور    
لینک منبع بیانیه:
http://tinyurl.com/loy64zm

مدیای کرد به علت بی اخلاقی وسیع و نشر اخبار متعدد کذب و جهت دار به عنوانی یکی از کاندیداهای برترین نژادپرست خرداد 
انتخاب می شود.

متاسفانه ارگان به اصطلاح حقوق بشر فارس زبانان نیز در ترویج بی اخلاقی مدیای کرد و به زیرپا گذاشتن رسالت رسانه ای شریک گشته است  وبدون کوچکترین تحقیقی به سبب مسائل سیاسی اقدام به منتشر نمودن ادعاهای مدیای بی اخلاق کورد گشته است:

هرانا؛ مرگ یک پیرو یارسان دیگر در پی خودسوزی
http://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/15784-1.html