7/22/2013

سید جواد طباطبائی به عنوان برترین نژادپرست تیر ماه 1392 برگزیده شد

با توجه به نظرسنجی که هر ماه برای انتخاب برترین نزادپرست در شبکه اجتماعی فیسبوک صورت می گیرد تیر ماه 1392 نیز دارای چندین کاندیدای دریافت برترین نژادپرست ماه که هر کدام به علتی مفتخر به دریافت چنین نامی شده بودند نیز شاهد بودیم، به طوریکه رغبت نظر دهنده گان در انتخاب نژادپرست تیر ماه بسیار بیشتر از ماه قبلی بوده و صدها نفر در نظرسنجی اینترنتی شرکت کردند. 
تعداد رای دهنده گان انتخاب برترین نژادپرست تیر ماه 1392 حدود 286 نفر بوده است که این رقم قابل تامل نشان از جا افتادن این حرکت مدنی در شبکه اجتماعی فیسبوک می باشد، گرچه گروههای راسیست فارس زبان و پان ایرانیست به مانند همیشه با افزودن گزینه هائی به مانند پان ترکیسم، ذهتابی، با وجود تنوع کلامی  در ایران هیچ نژادی به غیر از نژاد ایرانی نداریم، ایران کشور هست و مردمش ملت ایران و سخن گفتن از نژاد عبث و ... سعی در به حاشیه راندن و هوچی گری این حرکت مدنی نمودند ولی گرداننده گان این حرکت مدنی خود به گشودن فضای باز سعی در نشان دادن این چنین حرکتهای هیستریک مابانه ای راسیستی در جامعه حاکم داشتند. تمامی کاندیداهای برترین نژادپرست ماه با توجه به ادله، گفتار و کردار شخص و یا گروه مشخص می گردد و سعی در عدم کاربرد هیچ گونه نظر دهی شخصی و یا گروهی بر علیه شخص و یا گروهی را در مورد انتخاب شخص و یا گروهی را داریم.
در نظر سنجی تیر ماه 1392 آقا سید جواد طباطبائی ( ایشان آزربایجانی می باشند و به گفته خود ترک نیستند) با توجه به گفته های سخیف و راسیستی ایشان نسبت به زبان ترکی، جامعه ترک، آزربایجان و ... از سوی 118 رای دهنده به عنوان برترین نژاپرست ماه برگزیده شده است. دومین و سومین نژادپرست تیر ماه به ترتیب آقای محمود یاوری به سبب توهین هویت ائتنیکی محسن ترکی با 57 رای و اداره اطلاعات خوی به سبب بازجوئی از یک نویسنده به خاطر چاپ کتاب ترمکی با 21 رای بوده اند.  برای مشاهده نظرسنجی می توانید از طریق اینجا اقدام کنید.