7/04/2013

شهرداری اورمیه: فراخوان جشنواره ملی خلیج من فارس

درحالیکه دریاچه اورمیه نگین آزربایجان در حال خشک شدن بوده و بنا به آمارهای غیرقابل اعتماد دولت ایران اکنون 70% از دریاچه اورمیه خشک شده شهرداری اورمیه در حرکتی عجیب و قابل تامل اقدام به برگزاری جشنواره ای با نام "خلیج من فارس" نموده است.
در سایت شهرداری اورمیه در مورد برگزاری جشنواره خلیج من فارس چنین آمده:
شهرداری ارومیه با تكیه بر عنایات و الطاف الهی، به منظور بسترسازی جهت خلق آثار بدیع و برجسته به مسائل ملی و همچنین ارج نهادن به هنر هنرمندان متعهد جشنواره ملی خلیج من فارس را برگزار می‌ نماید
از همه هنرمندان با ذوق در عرصه های زیر جهت شركت در جشنواره مذكور دعوت می‌شود.
موضوعات :
- شعر و یا قصه در خصوص خلیج فارس
-بهترین عکس در پیرامون خلیج فارس
جمله ای در خصوص خلیج من فارس  
حال سوال اینجاست که شهردار اورمیه چرا مسئله مهمی به مانند دریاچه اورمیه را فراموش نموده و اقدام به برگزاری جشنواره خلیج من فارس که دولت ایران هر ساله میلیاردها دلار پول ملی را صرف ترویج و تولید پروپاگاندا برای این نام می کند نموده است؟ چرا مسئله خشک شدن دریاچه اورمیه برای شهرداری اورمیه مسئله ای ملی معنا نداشته ولی مسئله نام خلیج فارس برای ایشان مسئله ملی تلقی گردیده است؟ در ثانی زمانیکه اسامی ترکی جزایر دریاچه اورمیه توسط دولت ایران با اسامی جعلی فارسی تغییر داده شد پس چرا شهرداری اورمیه سکوت کرد؟
شهرداری اورمیه به دلیل برخورد تبعیض آمیز و نژادپرستانه اش به عنوان یکی از کاندیداهای برترین نژادپرست تیر ماه 1392 انتخاب می شود.
برای رای دهی به نظرسنجی انتخاب برترین نژادپرست تیر ماه 1392 می توانید از اینجا اقدام نمائید.
منبع خبر:
سایت شهرداری اورمیه به لینک 
http://tinyurl.com/orvyucj