8/20/2013

محمد قائد: زبان خر را خلج می فهمد

بی بی سی فارسی در 28 مرداد 1392 اقدام به نشر مقاله ای با نام " شش دهه پس از شالاپّ بزرگ" به قلم محمد قائد نموده است که همانطور که در اسکرین شات گرفته شده از مقاله مشاهده می کنید نویسنده در قسمتی از مقاله می نویسد:
ضرب‌المثلی فارسی: زبان خر را خـَلـَج می‌فهم
متاسفانه به سبب فضای آلوده راسیستی 100 سال گذشته و اکنون حاکم بر ایران گفتمان نژادپرستی جزئی از گفتمان گروه اقلیت حاکم فارس زبان شده است. مهمترین نکته در اینجا رسالت رسانه ای بی بی سی فارسی و دست اندرکاران این رسانه می باشد که خود به مروج افکار ضدترک و ضدانسانی گروه اقلیت حاکم مبدل شده اند. جائی که ائدیتورهای این رسانه فارس زبان بدون کوچکترین نگرشی بر تولید محتوی مقالات و اخبار ارائه شده توسط نویسندگان این رسانه به راحتی خود به ابزاری برای ترویج گفتمان و ابزار راسیستی گروه اقلیت فارس زبان مبدل شده اند.
آقای محمد قائد به سبب توهین نژادپرستانه به ترکان خلج به عنوان اولین کاندیدای نژادپرستی تیرماه انتخاب شده و رای گیری انتخاب برترین نژادپرست تیر ماه 1392 با کاندیداتوری ایشان آغاز می گردد.
لینک مقاله آقای قائد که آغشته به ایدئولوژی راسیستی هست در سایت بی بی سی فارسی:
www.bbc.in/16Cz6Un