6/17/2013

وزارت علوم: مجوز تاسیس دانشگاه های تک جنستی در آزربایجان‌غربی، گیلان و یزد صادر شد

بنا به گفته علی‌اکبر متکان معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم درخواست هائی از استان‌های آزربایجان‌غربی، گیلان و یزد برای ایجاد دانشگاه تک ‌جنسیتی به وزارت علوم صورت گرفته که این وزارت خانه نیز درخواست های مذکور را تحت بررسی قرار داده است.
آقای علی اکبر متکان از نام گروه یا سازمانی که خواستار تاسیس دانشگاه های تک جنستی در آزربایجان غربی، گیلان و یزد شده اند هیچ نامی نبرده است.
بنا به گفته وی تا فرودین 1392 حدود 19 دانشگاه و مرکز آموزش عالی تک جنستی مجوز راه اندازی گرفته اند و در حال فعالیت هستند که از این تعداد تعداد 14 مورد ویژه خانم ها و 5 مورد ویژه آقایان است.
بدون تردید وضعیت بغرنج جوامع ایران از بعد فروپاشی بنیان های شخصیتی و اجتماعی ناشی از این نوع نگرش تبعیض آمیز نسبت به زنان می باشد که روز به روز نیز بر شدت آن افزوده می شود. نگرش تبعیض آمیز نسبت به زنان به مسئله دانشگاه های تک جسنیتی ختم نشده و در بسیاری از موضوعات از قبیل حقوق کیفری، دیه، مجازات های متفاوت زن و مرد، جایگاه شهادت، حجاب اجباری، قوانین خوانواده، ازدواج، آزاد در ازدواج، چند همسری، مهریه، حق کار، طلاق، ارث و حق مالکیت، اشتغال، ریاست جمهوری زنان و ... نیز به وضوح قابل لمس اند. در عین حال تبعیض نسبت به زنان در زنان ملت های محکوم نیز به سبب تفاو تبا جامعه غالب دوچندان می باشد، یک زن ترک هم از لحاظ زن بودن دچار تبعیض می گردد و هم به علت ترک بودن.  
وزارت علوم به سبب تبعیض جسنیتی که با ایجاد دانشگاههای تک جسنیتی نسبت به زنان روا می دارد به عنوان یکی از کاندیدا های برترین نژادپرست خرداد ماه برگزیده می شود.
منبع خبر ایجاد دانشگاه های تک جنستی: سایت عصر ایران
http://tinyurl.com/kaorydy 
یاد آور شویم رای گیری اینترنتی برای انتخاب برترین نژادپرست ماه در شبکه اجتماعی فیسبوک در حال پیگیری می باشد که رای دهنده گان می توانند از اینجا اقدام به نظر دهی کنند.