6/21/2013

حداد عادل به عنوان نژادپرست برتر خرداد ماه 1392 انتخاب شد

حداد عادل که به عنوان اولین کاندید انتخاب برترین نژادپرست خرداد ماه برگزیده شده بود با اتمام نظرسنجی صورت گرفته در شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان برترین نژادپرست خرداد ماه 1392 دست یافت.
آقای حداد عادل که چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ حداد عادل در جمع قریب به ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه سراسری تبریز حضور یافته بود در جلسه یاد شده یکی از دانشجویان سوالی با مضمون اینکه چرا به فرهنگ، زبان و قومیت توجه نمی شود را مطرح کرده بود که رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران در جواب چنین پاسخ داده بودند :
مادرانتان در خانه با شما ترکی صحبت می کنند همین حد برایتان کافی است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه افزود : شما در خانه هایتان به زبان مادری صحبت می کنید؛ در مدارس باید به زبان فارسی تدریس شود.  
بر اساس نظرسنجی که در اینجا صورت گرفت حداد عادل با 43 رای از سوی نظر دهنده گانبه عنوان برترین نژادپرست خرداد ماه 1392 برگزیده شد. پس از سوی دولت ایران با 7 رای و عباس معروفی نویسنده فارس زبان با 4 رای جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.