5/28/2013

عباس معروفی: یکی نیست با لقد بزنه تو دهنش

دومین کاندید برترین نژادپرست خرداد ماه آقای عباس معروفی می باشد. وی در جواب مقاله آقای دکتر براهانی که رسمیت انحصاری زبان فارسی را در جغرافیای چندزبانه و چندملیتی به مانند ایران را مصداق بارز نقض حقوق بشر خوانده بود در صفحه فیسبوک شخصی اش سخنان زیر را منتشر کرده است. در عین حال وی نام جامعه ترک را با مفهوم آذری که ترمی راسیستی و استعماری میباشد فرا خوانده است. 
آقای عباس معروفی:
این آقا به قول خودش هفتاد تا کتاب نوشته و همیش به زبان فارسی. حتی یک کتاب به زبان آذری ننوشته، و بعد می خواد زبان فارسی رو تغییربده. اون هم با مغلطه. یکبار بهش گفتم:
آقا! هشتصد سال پیش وقتی شماها به ایران حمله کردین، زبان ما فارسی بود. یادت نیست؟
یکی نیست با لقد بزنه تو دهنش!؟