5/27/2013

حداد عادل: مادرانتان در خانه با شما ترکی صحبت می کنند همین حد برایتان کافی است

اولین کاندید دریافت جایزه نژادپرست برتر ماه آقای حداد عادل کاندیدای انتخابات ایران می باشد که به "زبان ترکی" که زبان مادری میلیونها شهروند ایران می باشد بی حرمتی نموده است. 
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ حداد عادل در جمع قریب به ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه سراسری تبریز حضور یافت . این جلسه که قرار بود ساعت ۱۱:۳۰ شروع شود با تاخیر حدادعادل ساعت ۱۲:۱۵ شروع شد.  در این جلسه برخی از دانشجویان گزینش شده برای پرسش سوالات خود فراخوانده شده و به طرح سوالات دیگر دانشجویان فرصتی داده نشد. در میان دانشجویان سوال کننده یکی از دانشجویان سوالی با مضمون اینکه چرا به فرهنگ، زبان و قومیت توجه نمی شود، مطرح کرد که رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران در جواب پاسخ داد :
مادرانتان در خانه با شما ترکی صحبت می کنند همین حد برایتان کافی است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه افزود : شما در خانه هایتان به زبان مادری صحبت می کنید؛ در مدارس باید به زبان فارسی تدریس شود.